Ühinesid Eesti suurim digiagentuur ADM Interactive
ja Eesti tugevaim Drupali arendaja Fenomen.
Loe edasi

Võtmekliendid

SEB Pank on Eesti suuruselt teine kommertspank.

Alates 2011 aastast arendab ning haldab Fenomen SEB Panga Drupalil põhinevat kodulehe platvormi.

www.seb.ee
Bisnode on Euroopa juhtiv digitaalse äriinfo pakkuja. Lõime neile konkurentidest eristuva lahenduse, mis koondab ettevõtteid Eestis, Lätis ja Leedus ning võimaldab mitmesuguseid valikutingimusi kombineerides koostada erinevaid sihtgruppe.

www.sihtgrupid.ee
Marketingi Instituut pakub praktilisi ja tõhusaid koolitusi, kus Eesti parimad praktikud annavad efektiivselt edasi oma teadmisi ja värskeid kogemusi.

Fenomeni ülesandeks oli luua lahendus, mis oleks kasutajasõbralik ja müügile orienteeritud.

mi.ee
Viasat on suurim satelliit-digitelevisiooni pakkuja Baltikumis.

Meie ülesandeks oli luua mugav liitumiskeskkond Balti riikides.

www.minuviasat.ee/liitu
Tiptiptap OÜ on Eesti suurim mänguväljaku tootja ning nende tooteid võib leida enam kui 23 riigis. Meie ülesandeks oli luua veebikeskkond, mis eristuks konkurentidest ja aitaks neil oma globaalselt haaret veelgi laiendada.

www.tiptiptap.ee
Sakala Hambaravi hooliv suhtumine ja kogemused on muutnud patsiendid nende sõpradeks. Koostöös oleme mõelnud välja erinevaid lahendusi, mis loovad lisaväärtust kliendile.

www.sakalahambaravi.ee
Ferratum Grupp tegutseb kiirlaenude pakkujana enam kui 18 riigis.

Teeme Ferratumiga tihedalt koostööd Drupalil põhinevate lahenduste väljatöötamisel ning arendamisel üle kogu maailma.

www.ferratum.ee
Flex on üks suurimaid sülearvuti müügiga tegelevaid ettevõtteid Eestis.

Aitasime neil välja mõelda uue veebipoe kontseptsiooni.
Suurima publiku arvuga Eesti rahvusteater annab aasta jooksul ligi 500 etendust ja neid vaatab üle 100 000 vaataja.

Fenomen on Draamateatri pikaajaline koostööpartner ja aidanud luua uue kasutajasõbraliku veebikeskkonna teatrisõpradele ning ka ühtse CVI.

www.draamateater.ee

TAUST

SEB Pank on üks eesti juhtivaid kommertspanku, mis kuulub 20 eri riigis tegutsevasse SEB Gruppi. Meie koostöö algas SEB nõustamisega Drupali platvormile üleminekul ning jätkus juba peatselt arenduspartnerina. Koostöös SEB-ga alustasime 2011 aastal Drupal 7 platvormi väljatöötamist, eesmärgiga võtta see ühise platvormina kasutada ka teistes Balti riikides.

LAHENDUS

Kuna projekti alustades oli SEB-l kasutusel juba eelnevalt väljatöödatud Drupal 6 platvorm, siis viisime koostöös esmalt läbi analüüsiprojekti kaardistamaks olemasoleva lahenduse sobivust, uue platvormi versiooniga kaasnevaid lisavõimalusi ning tellija enda muutunud ärivajadusi. Uue platvormi väljatöötamisel pöörasime olulist rõhku:

 • Kasutajamugavusele

  Selleks, et sisuhaldussüsteemi kasutajatel oleks igapäevane töö keskkonnaga võimalikult mugav ja lihtne, viisime Drupali haldusliidesesse sisse mitmeid kasutusmugavust ja produktiivsust tõstvaid täiendusi.

 • Universaalsusele

  Selleks, et lahendust kasutada ühise platvormina erinevates riikides kujundasime olemasoleva funktsionaalsuse ümber abstraktsemana ning modulaarsemana nii, et valdav osa keskkonna funktsionaalsusest oleks kasutatav sarnaselt erinevates riikides.

 • Otsingufunktsionaalsusele

  Otsingufunktsionaalsusel on oluline roll, sest SEB veebikeskkond on küllaltki inforohke. Selleks, et pakkuda kasutajatele võimalusterohket ja kasutajamugavat otsingulahendust asendasime Drupali standardse otsingumooduli Apache Solri põhise otsingulahendusega.

SEB uue veebilahenduse lansseerimine toimus 2013 aasta suvel ning on hetkel edukalt kasutusel nii Eestis kui Leedus.

TAUST

Bisnode Estonia uus lansseeritav toode (sihtgrupid.ee) koondab enamiku tegutsevatest ettevõtetest Eestis, Lätis ja Leedus ning võimaldab mitmesuguseid valikutingimusi kombineerides koostada erinevaid sihtgruppe. Huvipakkuvate firmade andmed saab laadida oma arvutisse txt või csv failina - neid saab kasutada oma kliendibaasi täiendamiseks, müügitööks, kampaaniate korraldamiseks või turunduses.

Eesmärgiks oli disainida konkureeriv veebilahendus juba turul oleva lahenduse kõrvale. Uus kontseptsioon pidi kaasama kõik konkureerivate toodete positiivsed omadused ning samal ajal pakkuma suuremat lisaväärtust külastajale nii kasutatavuse kui ka funktsionaalsuse osas.

LAHENDUS

Sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsisime põhjalikult konkureeriva toote kasutusmugavust ja funktsionaalseid võimalusi. Analüüsist selgus, et konkureeriv toode on liialt staatiline ja ei andnud piisavalt tagasisidet tehtud valikutest. Samas jällegi oli konkureeriva toote kasutamine väga lihtne, mis muutis loovlahenduse väljatöötamise tõsiseks väljakutseks.

Koostöös kliendiga disainisime veebilahenduse, mida on samuti lihtne kasutada, kuna abistab igal sammul kasutajat ning annab dünaamiliselt tagasisidet tehtud valikutest.

Tulemuseks on sihtgrupid.ee veebilahendus.

TAUST

Marketingi Instituut pakub praktilisi ja tõhusaid koolitusi, kus Eesti parimad praktikud annavad efektiivselt edasi oma teadmisi ja värskeid kogemusi. Varasem lahendus ei suutnud seda usaldusväärselt kajastada - kodulehe sisu oli raskesti avastatav, lahendus ei olnud mobiilisõbralik ning puudus ka otsene fookus kursuste müügile - nende kitsaskohtade parandamine oligi meile uue lahenduse loomisel tähtis.

LAHENDUS

Koos töötasime välja kontseptsiooni, kus külastajal oleks lihtne sisu avastada ja kogu kasulik info oleks omavahel seotud, olles samas suunatud kursuste müügile. Uus lahendus on usaldusväärne, kasutatav iga seadmega, toob oluliselt rohkem uudiskirjaga liitujaid ja kursusele registreerujaid. Lahendust täiustab kaasaegne disain, mis rõhutab lehe isikupära.

TAUST

Tiptiptap OÜ on Eesti suurim mänguväljaku tootja ning nende tooteid võib leida enam kui 23 riigis. Olemasolev koduleht ei olnud mobiilisõbralik, ega külastajatele mugav kasutada - neil oli raske orienteeruda suures kaubavalikus ning avastada enda jaoks sobivaid tooteid.

LAHENDUS

Uus lahendus aitab kliendil eristuda konkurentidest ja jääda silma tiheda konkurentsiga tegevusvaldkonnas, võimaldab kiiresti navigeerida erinevate toodete vahel ning ühes vaates vaadata kõiki tooteid. Tooteinfo on nüüd oluliselt ülevaatlikumalt esitletud ning leht on optimeeritud päringute saamisele. Lisaks lõime püsikliendi keskkonna, mis võimaldab mugavalt müügiesindajal ja edasimüüjal vahetada infot ja saata päringuid.

TAUST

Olemasolev flex.ee veebilahendus sai loodud üle 6a tagasi ning on kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi arvesse võttes moraalselt vananenud. Samuti ei võimalda kompleksne arhitektuur lahendust kuluefektiivselt edasi arendada. Juhtkond otsustas investeerida uue veebilahenduse väljatöötamisse, mis aitaks täita alljärgnevad ärieesmärgid:

 • sülearvutite, tahvelarvutite ja lisade müügikasv läbi parema kasutatavuse, ristmüügi ja järelteeninduse
 • hulgimüügi kasv läbi spetsiaalse hulgimüüjale loodava veebikeskkonna
 • külastatavuse ja konversiooni määra kasv läbi Google orgaaniliste otsingutulemuste
 • müügiinimeste töökoormuse vähenemine läbi veebi administratiivsete tööde automatiseerimise
 • garantii- ja hooldusteeninduse kvaliteedi paranemine läbi spetsiaalse veebi haldusliidese
 • töötada välja mõõdikud, mis aitavad analüüsida veebi- ja salongi müüki

LAHENDUS

Selleks, et mõista paremini klientide soove, viisime läbi uuringu Fleks Sülearvutikeskuse veebikülastajate vahel, kus selgitasime välja olemasoleva veebilehe plussid ja miinused ning klientide ootused uuele veebilehele. Uuringu tulemusi ja seniseid kogemusi arvesse võttes, disainisime Flex Sülearvutikeskusele uue veebilahenduse prototüübi ning kirjeldasime detailselt infosüsteemile esitatavad funktsionaalsed- ja mittefunktsionaalsed nõuded, mis on sisendiks graafilise kujunduse- ja programmeerimistöödele.

TAUST

Draamateater on suurima publiku arvuga Eesti rahvusteater. Seal toimub aasta jooksul ligi 500 etendust, mis pakub meelelahutust üle 100 000 vaatajale. Draamateatri vana veebileht oli moraalselt vananenud ning ei aidanud piletimüügile kaasa. Samuti oli vananenud selle veebi visuaalne pool.

LAHENDUS

Lõime lahenduse, mis võimaldab kiiremini ja mugavamalt kliendil jõuda soovitud etenduse piletini ning lisaks avastada uusi etendusi. Tõime etenduse vaatesse kokku kogu info, mis oli varasemas versioonis laialivalgunud - nii saab klient veenduda, et just see on talle sobilik etendus. Uus lahendus on visuaalselt värksendav ja rõhutab teatri suursugust isikupära.

TAUST

Ferratum tegutseb rohkem kui 18 riigis kiirlaenutoodete pakkujana. Kuna erinevates riikides oli ettevõttel hulgaliselt erinevaid veebikeskkondi, kasutusel oli mitmeid eri tarkvaralahendusi ning puudus ühtne platvorm, tekkis ettevõttel vajadus lahendada probleem läbi standardiseerimise. Fenomeni koostöö Ferratumiga algas 2011 aasta alguses, kui Ferratum pöördus meie poole sooviga välja arendada vastav Drupali põhine alusplatvorm.

LAHENDUS

Kuna ettevõttel oli eri riikides kasutusel väga erineva eesmärgiga veebikeskkondi, töötasime välja modulaarse ning mitmekihilise Drupali platvormi, mille baasil on võimalik realiseerida nii erinevaid mikro-, kampaania- kui ka riigi põhisaite.

Väljatöötatud lahendus hõlmab endas nii ühtset kujundusmalli, sisuhaldussüssüsteemi baaskonfiguratsiooni kui ka erinevaid mooduleid, mille ülesandeks on ilma täiendava lisaarenduseta liidestada iga veebikeskkond ühtse laenuhaldussüsteemi, makse- ja audentimisteenustega.

TAUST

Viasat on osa Euroopa juhtivast meediagrupist Modern Times Group (MTG) ning selle meelelahutuskanaleid edastatakse enam kui 100 miljonile vaatajale rohkem kui 35 riigis. Koos rahvusvaheliste koostööpartnerite kanalitega on Viasat suurim satelliit-digitelevisiooni pakkuja Baltikumis. Meie ülesandeks oli luua lahendus Balti regioonile, mille läbi külastajad saaksid teenusega liituda.

LAHENDUS

Koostöös sündis lahendus, mis võimaldab külastajal avastada mugavalt uusi võimalusi, luua endale sobilik pakett ning saada kiiresti lisainfot toodete kohta. Samuti annab see selge ülevaate Viasat`i tootevalikust. Lisaväärtusena vähendab uus lahendus Viasati´i töökoormust, võimaldades külastajal koheselt täita kõik lepinguks vajalikud andmed.

TAUST

Sakala hambaravi on üks innovaatilisemaid ning usaldusväärsemaid hambakliinikuid Eestis - neid omadusi aga olemasolev lahendus ei kuvanud. Kliiniku senine koduleht ei olnud kasutajasõbralik ning klientidel oli raske sealt vajalikku infot üles leida, mistõttu ei toonud vana leht ka nii palju kliente kui oleks võimalik olnud.

LAHENDUS

Koostöös oleme loonud mitmeid erilahendusi, mis võimaldaks Sakala hambaravil eristuda konkurentidest, pakkudes samas klientidele olulisi lisaväärtuseid. Tulemusena sündis uuendatud keskkond, kus kliendil on lihtne kontrollida järelmaksuvõimalusi, näha arstide vabu aegu ja koheselt broneerida neist endale sobiv. Lisaks andsime veebile ka uue välimuse, et tuua esile kliiniku kasud ja optimeerisime lahenduse müügile, et tulemus oleks täiuslik.

Agentuur

Fenomen Veebiagentuuri portfooliosse kuulub üle 600 projekti Eestist Uus-Meremaani ja kommertspankadest kuni niši ettevõteteni. Meie põhilisteks tugevusteks on loov meeskond, üle neljateistkümne aasta veebitarkvara arenduse kogemust ja üle üheksa aasta Drupalile spetsialiseerumist.

 • MEESKOND

  18+
 • KOGEMUS

  14a
 • PROJEKTE

  600+
 • DRUPAL

  9a

Peame oma sihtgrupiks juba töötavat ettevõtet, kes otsib pikaajalist koostööpartnerit alates veebilahenduse strateegilisest planeerimisest kuni järeltoeni välja.

Sobime sulle, kui:

 • Otsid konkurentidest eristuvat ja samas äriliselt toimivat lahendust
 • Hindad lihtsat ja vabamat suhtlust
 • Oled valmis aktiivselt lahenduse loomise protsessis osalema
 • Tunned veidi veebimaailma

Meie sihtrupiks on ka erinevad digi- ja reklaamiagentuurid, kes otsivad koostööpartnerit Drupal sisuhalduse baasil veebilahenduste ja mobiilirakenduste arendusel.

Meie kompetentsi kuuluvad nii lihtsad veebilehed kui ka keerukamad veebipõhised infosüsteemid. Lisaks loome toimivaid turunduskonseptsioone ning UI ja UX disaini.

Tech
 • Veebipõhiste infosüsteemide strateegiline analüüs
 • UI ja UX disain
 • Korporatiivsed veebilehed, kampaanialehed
 • E-poed, intranetid, veebipõhised infosüsteemid
 • Liidestamised väliste infosüsteemide ja avalike teenustega
 • Drupalil põhinevate lahenduste infoarhitektuuri väljatöötamine
 • Mobiilirakendused
 • Kujundustööd
 • Copywriting

Teostame Drupal lahendusi ka alltöövõtuna.

Protsessijoonis

Liikmelisus:

 • Drupal Association Supporting Partner
 • Drupal Association Organizational Member
 • Drupal Estonia MTÜ member and founder

Sponsorlus:

 • Drupal Camp Helsinki 2014 Silver
 • Drupal Camp Baltics 2013 Silver
 • Drupal Camp Tallinn 2012 Silver
 • Drupal Camp Baltics 2012 Silver

Heategevus:

 • Dharma Heategevusfond
 • Hegert Toomsoo
Fenomen

Kontakt

Telefon: +372 657 5365
E-post: info@fenomen.ee

Awerk-Data OÜ

Registrikood: 10783245

KMKR nr: EE100701717

Põhja pst 27a, 10415 Tallinn

Rain Benrot

analüütik

rain@fenomen.ee

Tel: +372 657 5365

Andres Laaspere

loovjuht

andres@fenomen.ee

Tel: +372 512 5383

Ivo Nellis

arendusjuht

ivo@fenomen.ee

Tel: +372 657 5365

Võta meiega ühendust!

Püüame vastata Sulle juba samal tööpäeval!

ÜHINESID EESTI SUURIM DIGIAGENTUUR ADM INTERACTIVE JA EESTI TUGEVAIM DRUPALI ARENDAJA FENOMEN

Kaks Eesti digiagentuuride valdkonna liidrit panid seljad kokku, et laieneda edukamalt välisturgudele ja pakkuda paremat teenustevalikut ka oma klientidele koduturul. Koos tegutsetakse edasi nime all ADM interactive Kultuurikatlas asuvas kontoris.

Eesti tippagentuurid ADM ja Fenomen on tegutsenud tõusvas joones. ADM on tugeva arendusmeeskonnaga täisteenust pakkuv digiagentuur, kus on praegu 45 töötajat. Ettevõtte 2015. aasta müügitulu oli 2,5 miljonit eurot. Fenomenis töötab 18 inimest ja ettevõtte 2015. aasta müügitulu oli 500 000 eurot.

“Fenomeniga liitumine toob meile juurde tublisti võimekust iseteeninduskeskkondade, e-kommertsi ja veebipõhiste erilahenduste arenduse meeskonda,” ütles ADM-i tegevjuht Riho Pihelpuu. “Eesti Drupali-kogukonna eestvedajana on Fenomeni meeskonnal väga kõva kogemus. Samuti kasvab meie võimekus teenindada just Drupali eelistusega avaliku sektori kliente.”

“Fenomeni vaatevinklist võimaldab liitumine kiiremini kasvada välisturgudel, kus ADM-il on head suhted ja kust juba praegu tuleb üle poole ADM-i müügitulust. Lisaks annab ADM-i strateegiline ja e-turunduse kogemus meile võimaluse pakkuda oma praegustele klientidele mahukamat teenuseportfelli,” märkis Fenomeni tegevjuht Rain Benrot.

Liitumise käigus täieneb ka ADM-i juhtkond ja omanikering. „Uuteks partneriteks saavad nii liituva ettevõtte juhid kui ka praegused ADM-i äriliinide juhid. Arvestades ADM-i järgmiste aastate arengukava, on võtmetöötajate kaasamine väga oluline,“ ütles ADM-i nõukogu esimees Jaak Ennuste.

Liitumise järel jätkab ADM viie peamise äriliiniga:

 • E-kommertsilahenduste arendus ja kampaaniad
 • Veebiväljundiga infosüsteemide, iseteeninduste ja veebilehtede arendus (Drupal, Wordpress ja erilahendused)
 • Digitaalmeedia planeerimine ja analüüs ning kampaanialahenduste tootmine
 • Kasutajakogemuse ja kasutajaliideste disain
 • Veebilahenduste pilvepõhine (Amazon/Google) Managed Cloud Hosting teenus, erinõuete ja/või suuremate koormuste ja andmemahtudega klientidele

“Alustasime ühise visiooni loomist juba 2015. aasta kevadel,” ütles Pihelpuu. “Fenomen on Eesti tugevaim Drupali arendaja, kellega oleme ühiselt projekte teinud juba mitu aastat. Ühel hetkel leidsime, et meie mõlema visioon ja väärtused on sarnased ja tekkis idee oma tugevused ühendada.”

Fenomeni suuremad kliendid on SEB, Bisnode Estonia, Rahandusministeerium, Tartu Ülikool, Eesti Post (Omniva), Lux Express, SWECO. ADM-i võtmekliendid on Hewlett-Packard, Amnesty International, Unilever, Coca-Cola Baltic, G4S Eesti, Ühisteenused, Rademar, EAS, Sertifitseerimiskeskus ja loovagentuurid Age McCann ning D/V/S/ON.

Fenomeni baasil tekib ADMi uus Drupali’le spetsialiseerunud üksus, millega liidetakse ka ADMi senised Drupali spetsialistid. Nüüdsest oleme koos ADMiga regiooni suurim Drupali kompetentsikeskus.

Kuniks liitumisprotsessi juriidilised sammud on lõpuni jõudnud jätkub Fenomeni (Awerk-Data OÜ) klientide teenindamine Awerk-Data OÜ’alt. Alates tänasest saame kõikidele klientidele pakkuda integreeritult ühtse protsessina meie tavapärase teenusega ka digikommunikatsiooni ja e-turunduse täisteenust, alustades teenuse disaini ja digiäri strateegiaga ning lõpetades digimeedia kampaaniatega.

Tulge meile külla, meie uueks aadressiks on Kultuurikatel, Põhja puiestee 27a, Tallinn.


Rain Benrot
juhatuse liige
www.adm.ee

ADM interactive
Veebitehas

Hea külaline!

Veebitehas on nüüd muutunud.

Veebitehase osanike ringis ja strateegias on toimunud muudatused, mis on tinginud vajaduse Veebitehase brändi ümberpositsioneerimiseks. Oleme täna loovagentuur ning valmislahendused ei kuulu enam meie teenuste portfelli. Meie asukoht ja telefoninumbrid on samad, aga oleme edaspidi Fenomen Veebiagentuur.

Fenomen