Fenomen on üle kaheteistkümne aastase kogemusega veebiagentuur. Loome tulemustele orienteeritud rätseplahendusi Drupal sisuhalduse baasil. Oleme kogenuim Drupal arendaja Eestis.

Võtmekliendid

SEB Pank on Eesti suuruselt teine kommertspank.

Alates 2011 aastast arendab ning haldab Fenomen SEB Panga Drupalil põhinevat kodulehe platvormi.

www.seb.ee
Bisnode on Euroopa juhtiv digitaalse äriinfo pakkuja. Lõime neile konkurentidest eristuva lahenduse, mis koondab ettevõtteid Eestis, Lätis ja Leedus ning võimaldab mitmesuguseid valikutingimusi kombineerides koostada erinevaid sihtgruppe.

www.sihtgrupid.ee
Marketingi Instituut pakub praktilisi ja tõhusaid koolitusi, kus Eesti parimad praktikud annavad efektiivselt edasi oma teadmisi ja värskeid kogemusi.

Fenomeni ülesandeks oli luua lahendus, mis oleks kasutajasõbralik ja müügile orienteeritud.

mi.ee
Viasat on suurim satelliit-digitelevisiooni pakkuja Baltikumis.

Meie ülesandeks oli luua mugav liitumiskeskkond Balti riikides.

www.minuviasat.ee/liitu
Tiptiptap OÜ on Eesti suurim mänguväljaku tootja ning nende tooteid võib leida enam kui 23 riigis. Meie ülesandeks oli luua veebikeskkond, mis eristuks konkurentidest ja aitaks neil oma globaalselt haaret veelgi laiendada.

www.tiptiptap.ee
Sakala Hambaravi hooliv suhtumine ja kogemused on muutnud patsiendid nende sõpradeks. Koostöös oleme mõelnud välja erinevaid lahendusi, mis loovad lisaväärtust kliendile.

www.sakalahambaravi.ee
Ferratum Grupp tegutseb kiirlaenude pakkujana enam kui 18 riigis.

Teeme Ferratumiga tihedalt koostööd Drupalil põhinevate lahenduste väljatöötamisel ning arendamisel üle kogu maailma.

www.ferratum.ee
Flex on üks suurimaid sülearvuti müügiga tegelevaid ettevõtteid Eestis.

Aitasime neil välja mõelda uue veebipoe kontseptsiooni.
Suurima publiku arvuga Eesti rahvusteater annab aasta jooksul ligi 500 etendust ja neid vaatab üle 100 000 vaataja.

Fenomen on Draamateatri pikaajaline koostööpartner ja aidanud luua uue kasutajasõbraliku veebikeskkonna teatrisõpradele ning ka ühtse CVI.

www.draamateater.ee

TAUST

SEB Pank on üks eesti juhtivaid kommertspanku, mis kuulub 20 eri riigis tegutsevasse SEB Gruppi. Meie koostöö algas SEB nõustamisega Drupali platvormile üleminekul ning jätkus juba peatselt arenduspartnerina. Koostöös SEB-ga alustasime 2011 aastal Drupal 7 platvormi väljatöötamist, eesmärgiga võtta see ühise platvormina kasutada ka teistes Balti riikides.

LAHENDUS

Kuna projekti alustades oli SEB-l kasutusel juba eelnevalt väljatöödatud Drupal 6 platvorm, siis viisime koostöös esmalt läbi analüüsiprojekti kaardistamaks olemasoleva lahenduse sobivust, uue platvormi versiooniga kaasnevaid lisavõimalusi ning tellija enda muutunud ärivajadusi. Uue platvormi väljatöötamisel pöörasime olulist rõhku:

 • Kasutajamugavusele

  Selleks, et sisuhaldussüsteemi kasutajatel oleks igapäevane töö keskkonnaga võimalikult mugav ja lihtne, viisime Drupali haldusliidesesse sisse mitmeid kasutusmugavust ja produktiivsust tõstvaid täiendusi.

 • Universaalsusele

  Selleks, et lahendust kasutada ühise platvormina erinevates riikides kujundasime olemasoleva funktsionaalsuse ümber abstraktsemana ning modulaarsemana nii, et valdav osa keskkonna funktsionaalsusest oleks kasutatav sarnaselt erinevates riikides.

 • Otsingufunktsionaalsusele

  Otsingufunktsionaalsusel on oluline roll, sest SEB veebikeskkond on küllaltki inforohke. Selleks, et pakkuda kasutajatele võimalusterohket ja kasutajamugavat otsingulahendust asendasime Drupali standardse otsingumooduli Apache Solri põhise otsingulahendusega.

SEB uue veebilahenduse lansseerimine toimus 2013 aasta suvel ning on hetkel edukalt kasutusel nii Eestis kui Leedus.

TAUST

Bisnode Estonia uus lansseeritav toode (sihtgrupid.ee) koondab enamiku tegutsevatest ettevõtetest Eestis, Lätis ja Leedus ning võimaldab mitmesuguseid valikutingimusi kombineerides koostada erinevaid sihtgruppe. Huvipakkuvate firmade andmed saab laadida oma arvutisse txt või csv failina - neid saab kasutada oma kliendibaasi täiendamiseks, müügitööks, kampaaniate korraldamiseks või turunduses.

Eesmärgiks oli disainida konkureeriv veebilahendus juba turul oleva lahenduse kõrvale. Uus kontseptsioon pidi kaasama kõik konkureerivate toodete positiivsed omadused ning samal ajal pakkuma suuremat lisaväärtust külastajale nii kasutatavuse kui ka funktsionaalsuse osas.

LAHENDUS

Sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsisime põhjalikult konkureeriva toote kasutusmugavust ja funktsionaalseid võimalusi. Analüüsist selgus, et konkureeriv toode on liialt staatiline ja ei andnud piisavalt tagasisidet tehtud valikutest. Samas jällegi oli konkureeriva toote kasutamine väga lihtne, mis muutis loovlahenduse väljatöötamise tõsiseks väljakutseks.

Koostöös kliendiga disainisime veebilahenduse, mida on samuti lihtne kasutada, kuna abistab igal sammul kasutajat ning annab dünaamiliselt tagasisidet tehtud valikutest.

Tulemuseks on sihtgrupid.ee veebilahendus.

TAUST

Marketingi Instituut pakub praktilisi ja tõhusaid koolitusi, kus Eesti parimad praktikud annavad efektiivselt edasi oma teadmisi ja värskeid kogemusi. Varasem lahendus ei suutnud seda usaldusväärselt kajastada - kodulehe sisu oli raskesti avastatav, lahendus ei olnud mobiilisõbralik ning puudus ka otsene fookus kursuste müügile - nende kitsaskohtade parandamine oligi meile uue lahenduse loomisel tähtis.

LAHENDUS

Koos töötasime välja kontseptsiooni, kus külastajal oleks lihtne sisu avastada ja kogu kasulik info oleks omavahel seotud, olles samas suunatud kursuste müügile. Uus lahendus on usaldusväärne, kasutatav iga seadmega, toob oluliselt rohkem uudiskirjaga liitujaid ja kursusele registreerujaid. Lahendust täiustab kaasaegne disain, mis rõhutab lehe isikupära.

TAUST

Tiptiptap OÜ on Eesti suurim mänguväljaku tootja ning nende tooteid võib leida enam kui 23 riigis. Olemasolev koduleht ei olnud mobiilisõbralik, ega külastajatele mugav kasutada - neil oli raske orienteeruda suures kaubavalikus ning avastada enda jaoks sobivaid tooteid.

LAHENDUS

Uus lahendus aitab kliendil eristuda konkurentidest ja jääda silma tiheda konkurentsiga tegevusvaldkonnas, võimaldab kiiresti navigeerida erinevate toodete vahel ning ühes vaates vaadata kõiki tooteid. Tooteinfo on nüüd oluliselt ülevaatlikumalt esitletud ning leht on optimeeritud päringute saamisele. Lisaks lõime püsikliendi keskkonna, mis võimaldab mugavalt müügiesindajal ja edasimüüjal vahetada infot ja saata päringuid.

TAUST

Olemasolev flex.ee veebilahendus sai loodud üle 6a tagasi ning on kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi arvesse võttes moraalselt vananenud. Samuti ei võimalda kompleksne arhitektuur lahendust kuluefektiivselt edasi arendada. Juhtkond otsustas investeerida uue veebilahenduse väljatöötamisse, mis aitaks täita alljärgnevad ärieesmärgid:

 • sülearvutite, tahvelarvutite ja lisade müügikasv läbi parema kasutatavuse, ristmüügi ja järelteeninduse
 • hulgimüügi kasv läbi spetsiaalse hulgimüüjale loodava veebikeskkonna
 • külastatavuse ja konversiooni määra kasv läbi Google orgaaniliste otsingutulemuste
 • müügiinimeste töökoormuse vähenemine läbi veebi administratiivsete tööde automatiseerimise
 • garantii- ja hooldusteeninduse kvaliteedi paranemine läbi spetsiaalse veebi haldusliidese
 • töötada välja mõõdikud, mis aitavad analüüsida veebi- ja salongi müüki

LAHENDUS

Selleks, et mõista paremini klientide soove, viisime läbi uuringu Fleks Sülearvutikeskuse veebikülastajate vahel, kus selgitasime välja olemasoleva veebilehe plussid ja miinused ning klientide ootused uuele veebilehele. Uuringu tulemusi ja seniseid kogemusi arvesse võttes, disainisime Flex Sülearvutikeskusele uue veebilahenduse prototüübi ning kirjeldasime detailselt infosüsteemile esitatavad funktsionaalsed- ja mittefunktsionaalsed nõuded, mis on sisendiks graafilise kujunduse- ja programmeerimistöödele.

TAUST

Draamateater on suurima publiku arvuga Eesti rahvusteater. Seal toimub aasta jooksul ligi 500 etendust, mis pakub meelelahutust üle 100 000 vaatajale. Draamateatri vana veebileht oli moraalselt vananenud ning ei aidanud piletimüügile kaasa. Samuti oli vananenud selle veebi visuaalne pool.

LAHENDUS

Lõime lahenduse, mis võimaldab kiiremini ja mugavamalt kliendil jõuda soovitud etenduse piletini ning lisaks avastada uusi etendusi. Tõime etenduse vaatesse kokku kogu info, mis oli varasemas versioonis laialivalgunud - nii saab klient veenduda, et just see on talle sobilik etendus. Uus lahendus on visuaalselt värksendav ja rõhutab teatri suursugust isikupära.

TAUST

Ferratum tegutseb rohkem kui 18 riigis kiirlaenutoodete pakkujana. Kuna erinevates riikides oli ettevõttel hulgaliselt erinevaid veebikeskkondi, kasutusel oli mitmeid eri tarkvaralahendusi ning puudus ühtne platvorm, tekkis ettevõttel vajadus lahendada probleem läbi standardiseerimise. Fenomeni koostöö Ferratumiga algas 2011 aasta alguses, kui Ferratum pöördus meie poole sooviga välja arendada vastav Drupali põhine alusplatvorm.

LAHENDUS

Kuna ettevõttel oli eri riikides kasutusel väga erineva eesmärgiga veebikeskkondi, töötasime välja modulaarse ning mitmekihilise Drupali platvormi, mille baasil on võimalik realiseerida nii erinevaid mikro-, kampaania- kui ka riigi põhisaite.

Väljatöötatud lahendus hõlmab endas nii ühtset kujundusmalli, sisuhaldussüssüsteemi baaskonfiguratsiooni kui ka erinevaid mooduleid, mille ülesandeks on ilma täiendava lisaarenduseta liidestada iga veebikeskkond ühtse laenuhaldussüsteemi, makse- ja audentimisteenustega.

TAUST

Viasat on osa Euroopa juhtivast meediagrupist Modern Times Group (MTG) ning selle meelelahutuskanaleid edastatakse enam kui 100 miljonile vaatajale rohkem kui 35 riigis. Koos rahvusvaheliste koostööpartnerite kanalitega on Viasat suurim satelliit-digitelevisiooni pakkuja Baltikumis. Meie ülesandeks oli luua lahendus Balti regioonile, mille läbi külastajad saaksid teenusega liituda.

LAHENDUS

Koostöös sündis lahendus, mis võimaldab külastajal avastada mugavalt uusi võimalusi, luua endale sobilik pakett ning saada kiiresti lisainfot toodete kohta. Samuti annab see selge ülevaate Viasat`i tootevalikust. Lisaväärtusena vähendab uus lahendus Viasati´i töökoormust, võimaldades külastajal koheselt täita kõik lepinguks vajalikud andmed.

TAUST

Sakala hambaravi on üks innovaatilisemaid ning usaldusväärsemaid hambakliinikuid Eestis - neid omadusi aga olemasolev lahendus ei kuvanud. Kliiniku senine koduleht ei olnud kasutajasõbralik ning klientidel oli raske sealt vajalikku infot üles leida, mistõttu ei toonud vana leht ka nii palju kliente kui oleks võimalik olnud.

LAHENDUS

Koostöös oleme loonud mitmeid erilahendusi, mis võimaldaks Sakala hambaravil eristuda konkurentidest, pakkudes samas klientidele olulisi lisaväärtuseid. Tulemusena sündis uuendatud keskkond, kus kliendil on lihtne kontrollida järelmaksuvõimalusi, näha arstide vabu aegu ja koheselt broneerida neist endale sobiv. Lisaks andsime veebile ka uue välimuse, et tuua esile kliiniku kasud ja optimeerisime lahenduse müügile, et tulemus oleks täiuslik.

Agentuur

Fenomen Veebiagentuuri portfooliosse kuulub üle 500 projekti Eestist Uus-Meremaani ja kommertspankadest kuni niši ettevõteteni. Meie põhilisteks tugevusteks on loov meeskond, üle kaheteistkümne aasta veebitarkvara arenduse kogemust ja üle seitsme aasta Drupalile spetsialiseerumist.

 • MEESKOND

  12+
 • KOGEMUS

  12a
 • PROJEKTE

  500+
 • DRUPAL

  7a

Peame oma sihtgrupiks juba töötavat ettevõtet, kes otsib pikaajalist koostööpartnerit alates veebilahenduse strateegilisest planeerimisest kuni järeltoeni välja.

Sobime sulle, kui:

 • Otsid konkurentidest eristuvat ja samas äriliselt toimivat lahendust
 • Hindad lihtsat ja vabamat suhtlust
 • Oled valmis aktiivselt lahenduse loomise protsessis osalema
 • Tunned veidi veebimaailma

Meie sihtrupiks on ka erinevad digi- ja reklaamiagentuurid, kes otsivad koostööpartnerit Drupal sisuhalduse baasil veebilahenduste ja mobiilirakenduste arendusel.

Meie kompetentsi kuuluvad nii lihtsad veebilehed kui ka keerukamad veebipõhised infosüsteemid. Lisaks loome toimivaid turunduskonseptsioone ning UI ja UX disaini.

Tech
 • Veebipõhiste infosüsteemide strateegiline analüüs
 • UI ja UX disain
 • Korporatiivsed veebilehed, kampaanialehed
 • E-poed, intranetid, veebipõhised infosüsteemid
 • Liidestamised väliste infosüsteemide ja avalike teenustega
 • Drupalil põhinevate lahenduste infoarhitektuuri väljatöötamine
 • Mobiilirakendused
 • Kujundustööd
 • Copywriting

Teostame Drupal lahendusi ka alltöövõtuna.

Protsessijoonis

Liikmelisus:

 • Drupal Association Supporting Partner
 • Drupal Association Organizational Member
 • Drupal Estonia MTÜ member and founder

Sponsorlus:

 • Drupal Camp Helsinki 2014 Silver
 • Drupal Camp Baltics 2013 Silver
 • Drupal Camp Tallinn 2012 Silver
 • Drupal Camp Baltics 2012 Silver

Heategevus:

 • Dharma Heategevusfond
 • Hegert Toomsoo
Fenomen

Kontakt

Telefon: +372 657 5365
E-post: info@fenomen.ee

Awerk-Data OÜ

Registrikood: 10783245

KMKR nr: EE100701717

Vabaõhumuuseumi tee 4/1, 13522 Tallinn

Rain Benrot

analüütik

rain@fenomen.ee

Tel: +372 657 5365

Andres Laaspere

loovjuht

andres@fenomen.ee

Tel: +372 512 5383

Ivo Nellis

arendusjuht

ivo@fenomen.ee

Tel: +372 657 5365

Võta meiega ühendust!

Püüame vastata Sulle juba samal tööpäeval!

Veebitehas

Hea külaline!

Veebitehas on nüüd muutunud.

Veebitehase osanike ringis ja strateegias on toimunud muudatused, mis on tinginud vajaduse Veebitehase brändi ümberpositsioneerimiseks. Oleme täna loovagentuur ning valmislahendused ei kuulu enam meie teenuste portfelli. Meie asukoht ja telefoninumbrid on samad, aga oleme edaspidi Fenomen Veebiagentuur.

Fenomen